Galego • Español 

>>Fins e Obxectivos

Fins e Obxectivos


Entre outros os fins da entidade son:
 

 • Defensa dos dereitos e da dignidade das persoas con discapacidade
 • Promover a plena integración escolar, laboral e social das persoas con discapacidade
 • Crear condicións para que as persoas socias poidan cumprir axeitadamente os fins da asociación
 • Promover actitudes sociais positivas cara as persoas con discapacidade.
 • Promover a lexislación axeitada que mellore a situación das persoas con discapacidade.
 • Participar na orientación, coordinación e impulso do Movemento asociativo no que estea integrado AMICO.
 • Reunir e difundir información xeral e especializada sobre a discapacidade
 • Representar as persoas asociadas.
 • Desenvolver estratexias, programas e actividades e servizos dirixidos ás persoas con discapacidade nas distintas etapas vitais.
 • Desenvolver estratexias, programas, actividades e servizos realcionados co voluntariado, deporte, ocio e tempo libre, formación e iniciativas económicas.
 • Actuar de acordo co principio transversal de xénero.
 • Actuar conforme ás premisas previstas na Convención Internacional das Persoas con Discapacidade.

 

 
 

Campaña de asociación

 • Campaña de asociación