FOAXE-P/2020

TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE REHABILITACIÓN

Co fin de cubrir e atender a crecente demanda existente dunha parte das persoas asociadas, AMICO asumiu como compromiso procurar unha fórmula para facilitar o acceso á tratamentos especializados de rehabilitación.

AMICO

SERVIZO DE REHABILITACIÓN X

O obxectivo é ofrecer tratamentos especializados e actividades a un custe máis axustado á cada economía persoal, pero prestado por profesionais habilitados.

O programa SERVIZO DE REHABILITACIÓN X ten carácter continuísta dende hai xa unha década e conta co apoio da Deputación de A Coruña

Grazas a este programa conseguimos que as persoas con discapacidade reciban tratamentos e actividades de rehabilitación integral que lle permiten desenvolver o seu proxecto vital, incrementando a oferta de actividades axeitadas ás súas características, así como a súa autonomía persoal e participación social.

QUE ATOPARÁS

NESTE PROGRAMA?

Nas actividades que sexa preciso, incorpóranse servizos de acompañamento e asistencia persoal, e avalíaranse as necesidades particulares manifestadas polas persoas participantes, en todo momento, garantindo así unha avaliación continua e persoalizada.

Sesións individuais de fisioterapia

Sesións individuais de terapia ocupacional

Sesións grupais de ximnasia adaptada, a través de grupos reducidos e características homoxéneas:

Grupos para persoas usuarias de cadeira de rodas.
Grupos para persoas con patoloxía de Parkinson.
Grupos para persoas con discapacidade xeral.

REQUISITOS

DE ACCESO

Terán preferencia persoas asociadas, e valórase a capacidade económica persoal para facer fronte ás aportacións establecidas (10 €/15€/18€), agás que se atopen en situación de vulnerabilidade.)

Residir na provincia de A Coruña
Estar en posesión do certificado de grao de discapacidade
Aceptar as condicións de participación
Realizar a aportación económica prevista segundo tipo de actividade

Tratamentos prestados por profesionais

As actividades deste programa están concertadas con terceiros axentes especializados na atención a persoas con discapacidade, que contan co instrumental e instalacións axeitadas a cada actividade, pero sobre todo, con profesionais especializados con gran capacidade de adaptación e que comparten o noso compromiso.

COGAMI

COGAMI
RUEPSS nº E0154

Tes interese en participar?Non dubides en contactar con AMICO

Nota: Este ano por causa do estado de alarma decretado e a declaración de crise sanitaria provocada a raíz da pandemia COVID-19, non se executarán as actividades acuático terapéuticas inicialmente previstas, e o programa se ben se comezou en xaneiro tivo que ser suspendido durante varias semanas. O regreso ás actividades realizase de modo paulatino, coas reformulacións e reorganizacións necesarias, garantindo en todo caso a adopción de medidas de seguridade e prevención pertinentes, axustadas ás indicacións sanitarias.