Convocatoria de axudas para a mellora da accesibilidade nas vivendas para 2024 pola Xunta de Galicia