AMICO difunde entre as persoas asociadas, o programa de Termalismo da Federación de A Coruña mais a carreira da muller en A Coruña neste mes de setembro