Convocadas as Asembleas Xerais da entidade para este ano 2022