SEGUIMENTO DO PROGRAMA SERVIZO DE REHABILITACIÓN XII