Dez días hábiles para solicitar as axudas no uso de taxi en Santiago, que poden solicitar entre outras persoas, aquelas que presentan dificultades de mobilidade.