ASOCIACIÓN AMICO PRESENTE NA ASEMBLEA DA FEDERACIÓN COGAMI CORUÑA.