O programa SERVIZO DE REHABILITACIÓN XII iniciado en xaneiro conta con novidades dende o mes de marzo