Regresan as actividades grupais de ximnasia adaptada e exercizos terapéuticos en Amico