AMICO convoca o 21 de xuño a súa Asemblea ordinaria e extraordinaria 2021